Lid worden

Om lid te worden van BeachMe moet het inschrijfformulier ingevuld en ondertekend ingeleverd worden bij de ledenadministratie van de vereniging:

Gerdrik Post, Merelstraat 14 7944 AJ  Meppel.

Uiteraard mag het ingevulde formulier ook ingescand en gemaild worden naar: beachmemeppel@gmail.com

 

Bij inlevering van het opgave formulier ga je akkoord dat je tot wederopzegging lid bent van BeachMe. Opzeggingen dienen voor 31 december van het betreffende kalenderjaar te worden gedaan.

 

 

Download: 

aanmeldingsformulier

Leeftijdscategorie    Contributie   1x per week trainen   2x per week trainen

< 14 jaar                       € 17,50            + € 10,00                        + € 20,00

< 16 jaar                       € 22,50            + € 15,00                        + € 25,00

< 18 jaar                       € 27,50            + € 20,00                        + € 30,00

< 20 jaar                       € 32,50            + € 25,00                        + € 35,00

20 jaar en ouder            € 45,00            + € 25,00                        + € 35,00

Peildatum is 1 januari

Voorbeeld: Je bent 17 jaar en traint 2x per week: Contributie € 25,- + 2x trainen € 30,- = totaal € 55,-voor het gehele seizoen.

Gasten en introducés betalen een vergoeding van €5,- per keer dat ze gebruik maken van de locatie. Dit graag vooraf aanmelden bij het secretariaat. Uitzonderingen hierop staan genoemd in het Huishoudelijk Reglement.

Betaling

Jaarlijks ontvangt u een factuur voor de verschuldigde contributie. Deze wordt via een automatische incasso bij u afgeschreven.