Lid worden

Om lid te worden van BeachMe moet het inschrijfformulier ingevuld en ondertekend ingeleverd worden bij de ledenadministratie van de vereniging:

Gerdrik Post, Merelstraat 14 7944 AJ  Meppel

Uiteraard mag het ingevulde formulier ook ingescand en gemaild worden naar : secretariaat@beachme.nl

 

Bij inlevering van het opgave formulier ga je akkoord dat je tot wederopzegging lid bent van BeachMe. Opzeggingen dienen voor 31 december van het betreffende kalenderjaar
te worden gedaan.

 

 

Download:
aanmeldingsformulier

Leeftijdscategorie    Contributie   1x per week trainen   2x per week trainen

< 14 jaar                       € 17,50            + € 10,00                        + € 20,00

< 16 jaar                       € 22,50            + € 15,00                        + € 25,00

< 18 jaar                       € 27,50            + € 20,00                        + € 30,00

< 20 jaar                       € 32,50            + € 25,00                        + € 35,00

20 jaar en ouder            € 45,00            + € 25,00                        + € 35,00

Peildatum is 1 januari

Voorbeeld:

Je bent 17 jaar en traint 2x per week: Contributie € 25,- + 2x trainen € 30,- = totaal € 55,-voor het gehele seizoen.

Gasten en introducees betalen een vergoeding van €5,- per keer dat ze gebruik maken van de locatie. Dit graag vooraf aanmelden bij het secretariaat.

Uitzonderingen hierop staan genoemd in het Huishoudelijk Reglement.

 

Betaling

Jaarlijks ontvangt u een factuur voor de verschuldigde contributie. Deze wordt via een automatische incasso bij u afgeschreven.