Klik op de afbeelding om te vergroten.

Beachvolleybal spelregels

 • Er wordt op zand gespeeld, waarbij de veldgrootte 8 bij 8 meter bedraagt. Het net hangt bij dames op 2.24 m en bij de heren op 2.43m.
 • Er wordt op blote voeten gespeeld.
 • Er wordt gespeeld volgens het rallypointsysteem. Wedstrijden worden gespeeld volgens het best-of-three. De eerste twee sets gaan tot 21 punten, met twee punten verschil. Als er een derde set noodzakelijk is, gaat deze tot de 15, ook met twee punten verschil.
 • Na iedere zeven gescoorde punten wordt van speelhelft gewisseld.
 • De bal mag met ieder deel van het lichaam geraakt worden.
 • Ieder team heeft recht op één time-out (van 30 seconden) per set. Meestal mag geen time out genomen worden als er op tijd gespeeld wordt.
 • Er is geen middellijn. Een speler mag in het veld van de tegenpartij komen, mits de tegenstander daardoor niet direct of indirect gehinderd wordt.
 • Er mag vanaf de gehele achterlijn geserveerd worden. Er is slechts één opslagpoging. De spelers houden zelf de opslagvolgorde (om beurten) in de gaten. De niet serverende speler mag het zicht op de opslaande speler niet ontnemen. Een netservice is niet fout. Na een netservice gaat het spel ‘normaal’ door.
 • Een blok telt als eenmaal spelen van de bal, dus na een blokaanraking mag de bal nog maximaal twee maal gespeeld worden. Een speler mag eerst blokkeren en daarna ook de tweede bal spelen.
 • Bij het gelijktijdig blokkeren boven het net, geldt het recht van de sterkste, dus hier kan niet gefloten worden voor lang contact/dubbelfout. Gaat de bal na zo’n actie uit dan krijgt het team aan de kant waar de bal is uit gegaan het punt en de opslag.
 • Alle aanrakingen van het net zijn fout, tenzij de wind het net tegen een speler aanblaast. Maar als een speler een beweging richting net maakt en hij raakt het net dan is dat fout.
 • Er zijn geen opstellingsregels, dus spelers kunnen nooit opstellingsfout staan op het moment van serve van de tegenstander. De postitie in het veld is door de spelers vrij te kiezen.
 • Coaching door derden is niet toegestaan.
 • De bal is “in” als de bal het speelveld met inbegrip van de lijn raakt. Ook al is de afdruk van de bal in het zand geheel buiten de lijn, dan wordt de bal “in” beoordeeld als de bal enigszins de lijn heeft aangeraakt.

Techniek regels

 • De eerste bal die over het net komt moet met hard contact gespeeld worden
 • Als de tweede bal bovenhands (voorover en achterover) gespeeld wordt:
  • mag de bal niet meer dan 1x voorwaarts over de as draaien
  • mag de bal niet zijwaarts draaien
 • Als de bal over het net gespeeld wordt (eerste, tweede of derde bal):
  • mag dit niet door middel van een ‘push- of duwtechniek’ 
  • mag dit via hard contact 
  • mag dit alleen via zacht contact met de bovenhandse techniek als daarbij de balbaan loodrecht op de schouderlijn staat. Ook dient de speler op de grond te blijven staan. Het spelen mag voor- en achterwaarts. Met zacht contact wordt bedoeld de bal bovenhands spelen met open handen/vingertoppen. Indien, door teveel beweging van de uitvoerder, niet is vast te stellen of de balbaan loodrecht is, wordt deze als fout beoordeeld. TIP: blijf dus stil staan na de uitvoering van deze bal zodat de scheidsrechter en tegenstander de stand van de schouders ten opzichte van balbaan kunnen beoordelen.