Lid worden

Om lid te worden van BeachMe moet het inschrijfformulier ingevuld en ondertekend ingeleverd worden bij de ledenadministratie van de vereniging:

Gerdrik Post, Merelstraat 14 7944 AJ  Meppel

Uiteraard mag het ingevulde formulier ook ingescand en gemaild worden naar: beachmemeppel@gmail.com

Bij inlevering van het opgave formulier ga je akkoord dat je tot wederopzegging lid bent van BeachMe. Opzeggingen dienen voor 31 december van het betreffende kalenderjaar
te worden gedaan.

Leeftijdscategorie Contributie per kalenderjaar Trainen Contributie + trainen
Alle leeftijden €  12,50 + €  20,00 = € 32,50

Voorbeeld: je bent lid van BeachMe: Contributie € 12,50 je kan het geheelde seizoen vrij beachen.
Voorbeeld: Je bent lid en traint: Contributie € 12,50 + trainen € 20,– = Totaal € 32,50  voor het gehele seizoen.

Gasten en introducees betalen een vergoeding van €5,- per keer dat ze gebruik maken van de locatie. Dit graag vooraf aanmelden bij het secretariaat.

Uitzonderingen hierop staan genoemd in het Huishoudelijk Reglement.

Betaling

Jaarlijks ontvangt u een factuur voor de verschuldigde contributie. Deze wordt via een automatische incasso bij u afgeschreven.